GeoApps's Feature Requests

GeoApps news feed and changelog.

Changelog Feature Requests Roadmap
Most voted
  • Most voted
  • Least voted
  • Newest
  • Oldest
Sort by
Most voted
  • Most voted
  • Least voted
  • Newest
  • Oldest
Data uploaden: GeoPackage
Under Review
'Opvolger' van de Shapefile. Eenvoudig te gebruiken dataformaat waarin je meerdere datasets kan opslaan, met gekoppelde symbologie en attribuutnamen zonder beperking van tekens.
Add a comment
Tekenmodule: registreren van gebruikersgegevens
Under Review
Bij het muteren of intekenen van objecten in de kaart wordt geen informatie opgeslagen zoals datum/tijd wijziging en welke gebruiker de mutatie heeft doorgevoerd. Deze informatie ook beschikbaar stellen in de dataset.
Add a comment
Kopie maken van symbology templates
In Progress
Het zou handig zijn om symbology templates te kunnen dupliceren, zodat je voor kleine aanpassingen van complexe templates niet vanaf scratch hoeft te beginnen.
Add a comment
Tekenmodule: eenvoudig domeinlijsten aanmaken en hergebruiken
Under Review
In de beheeromgeving kun je domeinlijsten aanmaken voor dataset-attributen (dropdowns). Deze moeten handmatig worden ingevoerd en dit kost veel tijd bij langere lijsten. Maak het mogelijk om domeinlijsten te genereren/uploaden op basis van bijvoorbeeld een tekst- of excel-bestand. Daarnaast de mogelijkheid toevoegen om domeinlijsten her te gebruiken in een willekeurige dataset.
Add a comment
Zoeken op coördinaten
Under Review
Je kan nu alleen zoeken op adres. Graag ook het zoeken op coördinaat toevoegen.
Add a comment
Gebruikersrechten: specifieke gebruikers rechten geven om kaarlagen te bekijken/bewerken
Under Review
In de kaartviewer zijn alle bewerkbare kaartlagen aan te passen indien de gebruiker tekenrechten heeft. Optie toevoegen om dit voor iedere aparte kaartlaag te configureren.
Add a comment
Mobiele weergave: zoeken van adressen
In Progress
In de mobiele weergave kunnen zoeken naar adressen en deze tonen op de kaart
Add a comment
Downloaden van bijlagen vanuit de kaartviewer
Under Review
Graag de mogelijkheid toevoegen om naast het downloaden van de geometrie en attributen ook alle bijlagen te kunnen downloaden van een kaartlaag via de kaartviewer.
Add a comment
Object-informatie: kopieren naar klembord
Completed
Indien een pop-up wordt geopend in de kaart de mogelijkheid bieden om de betreffende informatie te kopieren naar het klembord.
Add a comment
Field multilines
Under Review
In 'edit-modus' kun je geen multilines bewerken. Bij stukken tekst wordt alles dus op 1 regel gepropt en is niet lekker leesbaar en bewerkbaar. Het bewerken in tekstblokken of multilines zou uitkomst bieden.
Add a comment
We are ⚡by Beamer