GeoApps Feature Requests

GeoApps news feed and changelog.

Changelog Feature Requests Roadmap
Most voted
  • Most voted
  • Least voted
  • Newest
  • Oldest
Sort by
Most voted
  • Most voted
  • Least voted
  • Newest
  • Oldest
Data uploaden: GeoPackage
Under Review
'Opvolger' van de Shapefile. Eenvoudig te gebruiken dataformaat waarin je meerdere datasets kan opslaan, met gekoppelde symbologie en attribuutnamen zonder beperking van tekens.
Tekenmodule: registreren van gebruikersgegevens
Under Review
Bij het muteren of intekenen van objecten in de kaart wordt geen informatie opgeslagen zoals datum/tijd wijziging en welke gebruiker de mutatie heeft doorgevoerd. Deze informatie ook beschikbaar stellen in de dataset.
Zoeken op coördinaten
Planned
Je kan nu alleen zoeken op adres. Graag ook het zoeken op co├Ârdinaat toevoegen.
Datasets: informatie tonen over upload, -updatedatum en grootte
Under Review
Toon een datum van uploaden en/of updaten van een dataset in datasetoverview en/of dataset-details.
Gebruikersrechten: specifieke gebruikers rechten geven om kaarlagen te bekijken/bewerken
Planned
In de kaartviewer zijn alle bewerkbare kaartlagen aan te passen indien de gebruiker tekenrechten heeft. Optie toevoegen om dit voor iedere aparte kaartlaag te configureren.
Downloaden van bijlagen vanuit de kaartviewer
Under Review
Graag de mogelijkheid toevoegen om naast het downloaden van de geometrie en attributen ook alle bijlagen te kunnen downloaden van een kaartlaag via de kaartviewer.
Automatisch opslaan instellingen kaart per gebruiker
Under Review
Omdat na een bepaalde tijd GeoApps inactief wordt en het verversen van de browserpagina nodig is om weer te kunnen editen, zou het handig zijn als de instellingen (lagen aan of uit, filters etc.) automatisch worden opgeslagen per gebruiker.
Layer Services: ondersteuning voor WFS-T
Under Review
De ondersteuning voor WFS-T is gewenst zodat we services kunnen gebruiken om te editen in bijvoorbeeld QGIS.
Niet tonen van lege velden in de information Popup
Under Review
In een uitgebreide dataset met attributen en veldwaarden wil je dat deze info ook in de popup Objectinformation wordt getoond. Maar soms heeft een attribuut geen veldwaarde (=leeg). Het zou heel handig zijn dat als een waarde leeg is deze dan ook niet wordt opgenomen in de popup. Dus bij asset A zie je dit attribuut niet (want leeg) en bij asset B zie je het attribuut en veldwaarde wel (want gevuld). Het dynamisch tonen van informatie dus.
Voorkeurskleuren voor symbology
Under Review
Het zou handig zijn als er een optie is om een set voorkeurskleuren aan te maken, of dat er een aantal basis kleuren te kiezen is. Het is handig dat je alle mogelijke kleurcombinaties kunt maken, maar soms wil je gewoon standaard groen, of geel, of ... dan moet je eerst terugzoeken welke code je daarvoor ook alweer altijd gebruikt.
Create your own newsfeed